the only constant is change

The only constant is change, continuing change, inevitable change, that is the dominant factor in society today. No sensible decision can be made any longer without taking into account not only the world as it is, but the world as it will be.
— Isaac Asimov

Jag ställer mig själv frågan om hur min bild på den värld som ska komma ser ut. Vi har säkert alla olika bilder av den, bättre eller sämre varianter, men vad gör vi för att den värld som ska komma ska bli så bra som möjligt. Jag har två döttrar som jag självklart känner ett ansvar för, men jag känner också ansvar för allas vår framtid och den värld som kommer. Jag tycker ofta att jag inte kan påverka så mycket, men som vi alla vet, de flesta av oss i alla fall, så kan små förändringar ibland få stora effekter. Det lilla man gör får oftast alltid ringar på vattnet. Vi påverkar varandra och vårt sociala nätverk mer än vad vi tror.

Även om jag inte lyckades övertyga er, så är jag övertygad om att vi kan påverka mycket mer än vad vi tror genom att ge varandra idéer och tips. Bara genom att på ett ödmjukt och icke dömande sätt göra små positiva saker och förändringar, ta små steg i rätt riktning. En liten sak är en stor vinst. Jag startade en facebookgrupp, en grupp för oss vill bidra till en positiv, hållbar och medmänsklig utveckling i det lilla och i det stora. En grupp för oss som tycker att vi har ansvar för oss själva, för varandra, för framtiden och för vår planet. Vi försöker hjälpa varandra att ta ansvar genom inspiration, tips, informationsspridning och idéer. Jag vet att namnet på gruppen är lite missvisande, "Att hjälpa", men jag kan inte komma på något bättre. Kanske har ni några tips? Jag tänkte att gruppen kunde handla om t ex hållbarhet, medmänsklighet, lindring, konsumtion, miljö, ansvar, empati och etiskt handlande. Vad tycker ni, är det en grupp ni skulle kunna "gilla"?